کابینت آشپزخانه مبلمانی است که دارای در و کشو است و اغلب برای نگهداری از آن استفاده می شود، در واقع فضایی که لیوان ها و بشقاب های نوشیدنی شما را نگه می دارد.

نصب کابینت در آشپزخانه سبب میشود تا اشیایی مانند لوازم آشپزخانه اعم از لوازم برقی تا خرده ریز های لازم و ضروری آشپزخانه را در آن قرار دهیم. کابینت یکی از اجزای مهم در دکوراسیون آشپزخانه است.

کابینت-آشپزخانه-6

راهنمای 101 مجله دکوراسیون AE در خصوص انواع کابینت آشپزخانه از طراحی تا نصب

در اینجا راهنمای ما را در خصوص انواع کابینت آشپزخانه ها میخوانید.